DISCOVER YOURSELF AGAIN - KINABALU - BODYKEY

DISCOVER YOURSELF AGAIN - KINABALU - BODYKEY

MOVING FORWARD – CATHAY PACIFIC – RỪNG LÁ PHONG - HỒ TUYỀN LÂM ĐÀ LẠT

MOVING FORWARD – CATHAY PACIFIC – RỪNG LÁ PHONG - HỒ TUYỀN LÂM ĐÀ LẠT

NIGHT OF CHAMPIONS - PSD GALA DINNER 2019

NIGHT OF CHAMPIONS - PSD GALA DINNER 2019

TOGETHER WE SHINE- PSD TEAM BUILDING 2019

TOGETHER WE SHINE- PSD TEAM BUILDING 2019

THAO DIEN INVESTMENT - TEAMBUILDING 2018

THAO DIEN INVESTMENT - TEAMBUILDING 2018

THAO DIEN INVESTMENT - GALA & MEETING

THAO DIEN INVESTMENT - GALA & MEETING

CAPITALAND TEAMBUILDING 2018

CAPITALAND TEAMBUILDING 2018

LOREAL FAMILY 2018

LOREAL FAMILY 2018

AGILITY TEAMBUILDING 2018

AGILITY TEAMBUILDING 2018

GSK TEAMBUILDING 2018

GSK TEAMBUILDING 2018

MANULIFE TEAMBUILDING 2018

MANULIFE TEAMBUILDING 2018

VASCARA TEAMBULDING 2018

VASCARA TEAMBULDING 2018

YEAR END SECTION 2018

YEAR END SECTION 2018

MITSUBISHI ELECTRIC TEAMBUILDING 2018

MITSUBISHI ELECTRIC TEAMBUILDING 2018

MITSUBISHI ELECTRIC TEAMBUILDING 2018

MITSUBISHI ELECTRIC TEAMBUILDING 2018

GRANT THORNTON TEAMBUILDING  2018

GRANT THORNTON TEAMBUILDING 2018

GALA DINNER: KANGAROO 15 NĂM HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

GALA DINNER: KANGAROO 15 NĂM HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

CHƯƠNG TRÌNH: TEAMBUILDING  KANGAROO 15 NĂM HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

CHƯƠNG TRÌNH: TEAMBUILDING KANGAROO 15 NĂM HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

CHƯƠNG TRÌNH: SAIGON FOOD - HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ

CHƯƠNG TRÌNH: SAIGON FOOD - HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ

VPBS TEAMBUILDING 2018

VPBS TEAMBUILDING 2018

Tập thể Cánh Cung Group là những con người luôn hướng đến những điều khác biệt trong suy nghĩ cũng như cách làm việc
CÔNG TY TNHH CÁNH CUNG
  • (028)3636 5044/5055/5066
  • pr@canhcung.com
  • 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Đăng ký nhận bản tin
Hãy gửi cho chúng tôi mọi ý kiến, thắc mắc của bạn về dịch vụ của chúng tôi.